Modeli - serijski

Serial prod. models

S

Slovene Railways

J

exJugoslav Railways

SLO

Slovene road wehicles

SI povezani

Related to Slovenia

Ve...

H, S, M...

 

Domov

Home

 

Modeli - serijski

Serial prod. models

 

Modeli - unikatni

Unique models

 

Makete

Layouts

 

Dogodki

Events

 

Gradivo

Material

 

Debata

Yahoo Group

 

Drutvo

Club

 

www.vlaki.com

Real trains

 

SERIJSKO IZDELANI MODELI

SERIAL PRODUCED MODELS

 

(Pod)stran je prvenstveno namenjena predstavitvi modelov, ki so bili serijsko izdelani in sicer na temo Slovenije in bive Jugoslavije oziroma na temo Slovenskih eleznic in bivih Jugoslovanskih eleznic. Predstavljeni so tudi modeli slovenskih cestnih vozil, elezniki modeli povezani s Slovenijo ter modeli el. vozil nekaterih ostalih drav. Zaenkrat so predstavljeni le modeli v merilu H0 (1:87).

 

Page which presents serial produced models of Slovene and former Jugoslav railways and models which subject is Slovenia or former Jugoslavia. Here is also presentation of slovene road vehicles, presentation of railroad models, related to Slovenia and railroad models of some other countries. For now are only H0 (1:87) models presented.

 

 

 
 

2008 Borut Puklavec