Makete

Layouts

Slovenija v H0

Slovene H0 layouts

Evropa v H0

European H0 layouts

Amerika v H0

American H0 layouts

N

N layouts

Več...

7¼, G, 0, TT, Z...

 

Domov

Home

 

Modeli - serijski

Serial prod. models

 

Modeli - unikatni

Unique models

 

Makete

Layouts

 

Dogodki

Events

 

Gradivo

Material

 

Debata

Yahoo Group

 

Društvo

Club

 

www.vlaki.com

Real trains

 

MAKETE RAZLIČNIH MERIL

VARIOUS SCALES LAYOUTS

 

(Pod)stran je namenjena predstavitvi maket v različnih manj pogostih, a zaradi tega nič manj zanimivih, merilih.

G je merilo v razmerju 1:22,5, velikokrat imenovano tudi kot LGB.

 

Page with presentation of various scales layouts.

G is 1:22,5 scale, often called LGB.

 

 

 
 

© 2008 Borut Puklavec