Makete

Layouts

Slovenija v H0

Slovene H0 layouts

Evropa v H0

European H0 layouts

Amerika v H0

American H0 layouts

N

N layouts

Več...

7¼, G, 0, TT, Z...

 

Domov

Home

 

Modeli - serijski

Serial prod. models

 

Modeli - unikatni

Unique models

 

Makete

Layouts

 

Dogodki

Events

 

Gradivo

Material

 

Debata

Yahoo Group

 

Društvo

Club

 

www.vlaki.com

Real trains

 

MAKETE

LAYOUTS

 

(Pod)stran je namenjena predstavitvi maket. Makete so razdeljene na tiste, ki so narejene na temo Slovenije oz. bivše Jugoslavije, tiste, ki predstavljajo katerikoli del ostale Evrope (sem spadajo tudi domišljijske makete po katerih vozi evropski vozni park) in tiste, ki so narejene na temo ameriških železnic. Makete na temo ostale Evrope in Amerike so večinoma makete, ki so jih izdelali slovenski modelarji. Vse makete v merilu N (1:160) so predstavljene v skupnem razdelku; večinoma so jih izdelali slovenski modelarji.

 

Page with presentation of layouts. Layouts are organized as layouts that represents Slovenia or. former Jugoslavia, layouts that represents other parts of Europe and layouts that represent America. Layouts of other parts of Europe and layouts of America are mostly layouts made by slovene modelers. All N (1:160) layouts are in one group and are mostly made by slovene modelers.

 

 

 
 

© 2008 Borut Puklavec