Debata

Yahoo Group

Včlanitev

Join instructions

     
 

Domov

Home

 

Modeli - serijski

Serial prod. models

 

Modeli - unikatni

Unique models

 

Makete

Layouts

 

Dogodki

Events

 

Gradivo

Material

 

Debata

Yahoo Group

 

Društvo

Club

 

www.vlaki.com

Real trains

 

NAVODILA ZA VČLANITEV / JOIN INSTRUCTIONS

 

1

pojdite na

http://groups.yahoo.com/group/zeleznica

go to

1

 

2

kliknite

click

2

 

3

če že imate Yahoo-jev račun, se prijavite in nadaljujte s točko 7; če računa še nimate, se brezplačno vpišite

ali/or

if you allready have your Yahoo account, sign in and go to step 7; but if you don't have it, sign up (it's free)

3

 

4

izpolnite podatke

fill in your data

4

 

5

na koncu kliknite

at the end click

5

 

6

kliknite

click

6

 

7

kliknite

click

7

 

8

kliknite

click

8

 

9

vpišite svoje pravo ime in priimek, saj sta pogoj za članstvo

fill in your real name and surname - this is a requiremet for being a member

9

 

10

na dnu strani kliknite

on the bottom of page click

10

 

11

spet pojdite na

http://groups.yahoo.com/group/zeleznica

again go to

11

 

12

kliknite

click

12

 

13

če želite sodelovati z drugim (ne Yahoo-jevim) naslovom elektronske pošte, kliknite (in sledite navodilom)

if you prefer to participate with other (not Yahoo) mail account, then click (and follow instructions)

13

 

14

napišite poljuben komentar za administratorja skupine (on bo potrdil vaše članstvo)

write any comment you like for owner of this group (he will confirm your membership)

14

 

15

in ne pozabite prepisati znakov za preverjanje (spodaj)

and don't forget to enter the text for verification (below)

15

 

16

na koncu pritisnite

at the end click

16

 

17

sedaj morate počakati, da administrator potrdi vaše članstvo

...

now you have to wait for owners approval of your membership

17

 

18

ko boste dobili e-mail s potrditvijo članstva, pojdite na

http://groups.yahoo.com/group/zeleznica

after you receive approval e-mail, go to

18

 

19

in pričnite sodelovati

and start to participate

19

 

 

 
 

© 2008 Borut Puklavec