Debata

Yahoo Group

Včlanitev

Join instructions

     
 

Domov

Home

 

Modeli - serijski

Serial prod. models

 

Modeli - unikatni

Unique models

 

Makete

Layouts

 

Dogodki

Events

 

Gradivo

Material

 

Debata

Yahoo Group

 

Društvo

Club

 

www.vlaki.com

Real trains

 

Debatna skupina Zeleznica

Yahoo Group Zeleznica

 

Zeleznica je debatna skupina, namenjena širokemu krogu ljubiteljev železnic - tako modelnih, kot prototipov. Debata teče na spletni strani debatne skupine:

http://groups.yahoo.com/group/zeleznica/,

kjer je med drugim shranjen arhiv sporočil, prispevke pa se enostavno spremlja tudi prek elektronske pošte (člani v nabiralnik elektronske pošte sprejemajo sporočila ostalih članov in nanje odgovarjajo kot na običajno elektronsko pošto).

Če se želite včlaniti v debatno skupino Zeleznica, vam priporočamo, da si najprej preberete pravila debatne skupine (spodaj), potem pa sledite navodilom.

 

Yahoo Group "Zeleznica" is here for all railways fans - both modelrailway fans and prototype-railway fans. Debate takes place on groups web-page:

http://groups.yahoo.com/group/zeleznica/,

where among other things, archive of messages is stored. You can also simply participate through your e-mail (reading and answering like regular e-mail).

If you wish to join Yahoo Group Zeleznica, plese read rules of group (below) first, then follow the instructions.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILA

 • Debatna skupina "Zeleznica" je namenjena širokemu krogu ljubiteljev železnic - tako modelnih, kot prototipov.

 • Primarni jezik je slovenščina, dovoljeno pa je komuniciranje tudi v drugih jezikih.

 • Vsak član se mora prijaviti z imenom in priimkom (zahtevano). Zaželjena je izpolnitev tudi ostalih osebnih podatkov (starost, spol, prebivališče).

 • Kandidat, ki ob pristopanju ne bo vpisal svojega imena in priimka oz. ime in priimek ne bosta razvidna že iz naslova e-pošte, v debatno skupino ne bo sprejet.

 • Pričakuje se vljudna in nekonfliktna komunikacija, temelječa na argumentih.

 • Zaželjeno je, da člani debatne skupine aktivno sodelujejo s svojimi prispevki (obvestila, vprašanja, mnenja, slike, pobude...) ter tako prispevajo k splošnemu poznavanju železniške tematike.

 • Pošiljanje priponk naj bo (kar se tiče velikosti) v mejah "zdravega okusa".

 • Član, ki je s strani ostalih članov debatne skupine pozvan k odgovoru, je le-tega dolžen podati (odgovor pa se seveda lahko glasi tudi "na to vprašanje ne želim odgovoriti").

 

RULES

 • Yahoo Group "Zeleznica" is here for all railways fans - both modelrailway fans and prototype-railway fans.

 • Primary language is Slovenian, but communication in other languages (like English, German, etc.) is also allowed.

 • Each member must sign up with his real name and surname (demanded). Fulfilment of other personal data (age, gender, residence) is also desirable.

 • Candidate, that won't fill in his real name and surname or his name and surname won't be visible from his e-mail address , will not be accepted into Zeleznica group.

 • Polite and conflict-free communication is expected. communication should base on arguments.

 • It is desirable, that members actively cooperate with their contributions (informations, questions, opinions, pictures, initiatives...).

 • Attachment sending (concerning size) should be in frontiers of common sense.

 • Member that is called to answer a question, is obliged to answer (of course answer can be also: "I don't want to answer this question. ")

 

 

 

 

 

 
 

© 2008 Borut Puklavec