Dogodki

Events

Domači

Events in Slovenia

Tuji

Events abroad

 

Domov

Home

 

Modeli - serijski

Serial prod. models

 

Modeli - unikatni

Unique models

 

Makete

Layouts

 

Dogodki

Events

 

Gradivo

Material

 

Debata

Yahoo Group

 

Društvo

Club

 

www.vlaki.com

Real trains

 

 

 

 
 

SPIELWARENMESSE INTERNATIONAL TOY FAIR

 
 

Zvrst:

  strokovni sejem Type:   trade fair  
Tematika:   igrače, hobi, prosti čas (vklj. modelna želez.) Theme:   toys, hobby, leisure time (incl. model railway)
Lokacija:   Nürnberg Location:   Nürnberg
Ponavljanje:   enkrat letno Appearance:   once a year
Velikost:   160.000 m2, 1.000.000 izdelkov, 2700 razstavljalcev iz 59 držav* Size:   160.000 m2, 1.000.000 products, 2700 exhibitors from 59 countries*

Trajanje:

  6 dni (1 vikend) Duration:   6 days (1 weekend)
           
 

Kliknite za slike / Click for pictures

 
 

  * - podatki za leto 2010 / data for 2010

 

 

 

 

 

 
 

INTERNATIONALE MODELLBAHNAUSSTELLUNG

 
 

Zvrst:

  razstave, bolšji sejem Type:   shows, flea market  
Tematika:   modelna železnica, Mariazellerbahn v H0e... Theme:   model railway, Mariazellerbahn line in H0e...
Lokacija:   Gradec - Hart Location:   Graz - Hart
Ponavljanje:  

bienale

Appearance:   biennial
Velikost:  

1000 m2

Size:   1000 m2

Trajanje:

  4 dni (1 vikend) Duration:   4 days (1 weekend)
           
 

Kliknite za slike / Click for pictures

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODELLBAU MESSE

 
 

Zvrst:

  sejem, razstave Type:   fair, shows  
Tematika:   modelarska tehnika, igre, hobi, modelarstvo Theme:   modelling technology, games, hobby, modelling
Lokacija:   Dunaj Location:   Vienna
Ponavljanje:  

enkrat letno

Appearance:   once a year
Velikost:  

čez 100 razstavljalcev, čez 50.000 obiskovalcev*

Size:   more than 100 exhibitors, more than 50.000 visitors*

Trajanje:

  4 dni (1 vikend) Duration:   4 days (1 weekend)
           
 

Kliknite za slike / Click for pictures

 
 

  * - podatki za leto 2007 / data for 2007

 

 

 

 

 

 
 

MONDIAL MAQUETTE

 
 

Zvrst:

  sejem, razstave, bolšji sejem Type:   fair, shows, flea market  
Tematika:   modelarska tehnika, hobi, modelarstvo Theme:   modelling technology, hobby, modelling
Lokacija:   Pariz Location:   Paris
Ponavljanje:  

enkrat letno

Appearance:   once a year
Velikost:  

28.500 m2, 200 razstavljalcev, 100.000 obiskovalcev*

Size:   28.500 m2, 200 exhibitors, 100.000 visitors*

Trajanje:

 

9 dni (2 vikenda)

Duration:   9 days (2 weekends)
           
 

Kliknite za slike / Click for pictures

 

 

 * - pričakovanja za leto 2008 / expecting in 2008

 

 

 

 

 

 
 

HOBBY MODEL EXPO

 
 

Zvrst:

  sejem, razstave Type:   fair, shows  
Tematika:   modelarstvo (železnica, ladje, letala...) Theme:   modelling (railway, ships, aeroplanes...)
Lokacija:   Milano Location:   Milano
Ponavljanje:  

enkrat letno

Appearance:   once a year
Velikost:  

1.150 m2*

Size:   1.150 m2*

Trajanje:

 

3 dni (1 vikend)

Duration:   3 days (1 weekend)
           
 

Kliknite za slike / Click for pictures

 

 

 * - podatki za leto 2008 / data for 2008

 

 

 

 

 

 
 

SUSRET ŽELJEZNIČKIH MODELARA

 
 

Zvrst:

  razstave, bolšji sejem Type:   shows, flea market  
Tematika:   modelna železnica Theme:   model railway
Lokacija:   Zagreb Location:   Zagreb
Ponavljanje:  

dvakrat letno

Appearance:   twice a year
Velikost:  

150 m2

Size:   150 m2

Trajanje:

 

1 dan (1 vikend)

Duration:   1 day (1 weekend)
           
 

Kliknite za slike / Click for pictures

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERNATIONALES DAMPFTREFFEN

 
 

Zvrst:

  odprta vrata stalne klubske postavitve v parku Type:   open doors of permanent club layout in park  
Tematika:   vrtna železnica 5 in 7 1/4 col Theme:   garder railway 5 inch and 7 1/4 inch
Lokacija:   Gradec Location:   Graz
Ponavljanje:  

enkrat letno

Appearance:   once a year
Velikost:  

1.500 m tirov

Size:   1.500 m of tracks

Trajanje:

 

4 dni (2 vikenda)

Duration:   4 days (2 weekends)
           
 

Kliknite za slike / Click for pictures

 

 

 

 

 

 
 

© 2008 Borut Puklavec