Domov

Home

Arhiv novic

News archive

O strani

About modelni.vlaki.com

     
 

Domov

Home

 

Modeli - serijski

Serial prod. models

 

Modeli - unikatni

Unique models

 

Makete

Layouts

 

Dogodki

Events

 

Gradivo

Material

 

Debata

Yahoo Group

 

Društvo

Club

 

www.vlaki.com

Real trains

 

modelni.vlaki.com

 

... je spletna (pod)stran, ki gostuje pri www.vlaki.com in je namenjena predstavitvi predvsem dveh področij:

 

Prvo področje je predstavitev (predvsem H0) modelov in maket na temo slovenskih in bivših (ex) jugoslovanskih železnic oz. na temo Slovenije in bivše Jugoslavije nasploh. V smislu bivše Jugoslavije oz. bivših JŽ je poudarek predvsem na slovenskem delu te bivše države (Slovenija in slovenski del JŽ v času pred osamosvojitvijo).

 

Drugo področje pa je predstavitev kakršnegakoli dogajanja na temo modelne železnice (predvsem v merilu H0), ki se je dogajalo oz. se dogaja v Sloveniji ali bivši Jugoslaviji. Tudi tu bo poudarek predvsem na slovenskem delu bivše Jugoslavije, torej na Sloveniji pred osamosvojitvijo.

 

Seveda pa ni izključeno, da ne bi včasih nekoliko zašli iz zgoraj opisanih tematik - vse s ciljem popularizacije železniškega modelarstva in železnic kot predmeta ljubiteljstva nasploh.

 

 

... is wb(sub)page, hosted by www.vlaki.com and its main goal is to cover two fields:

 

First theme is presentation of (mostly H0) models and layouts representing slovene and former (ex) jugoslav railways or presentation of models and layouts which represents Slovenia and former Jugoslavia in general. In sense of ex Jugoslavia (or ex JŽ) accent is mostly on slovene part of this former state (Slovenia and slovene part of JŽ before independence).

 

Second theme is is presentation of any happening regarding model railway (mostly H0), that is happening in Slovenia or has happened in (mostly slovene part of) former Jugoslavia.

 

But of course it is not excluded, that sometimes this rule, of covering upper two fields, will not be broken - everything just for popularization of modelrailways and also (real) railways.

 

 

 

 

 

 

Vse pravice pridržane. Če ni označeno drugače, velja: © 2008 Borut Puklavec

All rights reserved. Unless otherwise specified: © 2008 Borut Puklavec

 

 

 

 

 

 
 

© 2008 Borut Puklavec